בוקר טוב אורח פורח
או

Groopy
Groopy
Groopy
Groopy
Thule-Groopy
 
Groopy Store
Groopy

על הקבוצה

הקבוצה היא קבוצת רוכבי שטח שמגיעים ליהנות מרכיבות כייפיות ומתוך רצון ליצור חוויות משותפות וכל הפעילות היא מתוך אהבת הספורט והטבע.

כרטיס אדי
======
חברי הקבוצה מוזמנים לחתום על כרטיס אדי
https://www.itc.gov.il/form.asp

הצהרת רוכב
========
כל רוכב אשר מצטרף לאחד מטיולי הקבוצה מתבקש להירשם באופן מסודר בדף הטיול אשר נפתח בגרופי ובכך למעשה חותם על ההצהרה שנוסחה להלן:

בהצטרפותי לטיול אני מסיר בזאת כל אחריות מקפטיין הקבוצה ו/ או מכל מוביל של אחד מטיולי הקבוצה לכל נזק לגופי או רכושי אם וכאשר חלילה יתרחשו.
אני מצהיר בזאת כי הצטרפותי לקבוצה ולטיוליה הנם מרצוני החופשי, באחריותי המלאה והבלעדית, ואין ולא יהיו לי כל תלונות ו/ או תביעות בגין אלו.


 

טיולים קרובים

לא נמצאו טיולים
 

סטטיסטיקות

58 חברים בקבוצה
6,059 קילומטר
207 רכיבות
29 ק"מ ממוצע לרכיבה
289 גלריות