E -syns

פרטים

ת.פתיחה: 07/06/2021
אזור: deleted
אופי רכיבה: Free Ride

מוטו

עם אופניי שטח חחשמליים מצב של עליות אינו קיים (ממשנתו של: שלומי פוטשניק)

על הקבוצה

קבוצה של אופני שטח חשמליים שנוצרה עקב רכישה מוגברת של אופניים אלו על ידי חברים.

סטטיסטיקות

121 חברים בקבוצה
4,730 קילומטר
117 רכיבות
40 ק"מ ממוצע לרכיבה
3 גלריות