נושא: דרכים עלומות בפארק קנדה-חלק 2-סיכום מסלול

רד לסוף השרשור
facebook
נכתב ב - 16/07/2023 10:15:20
תאריך הצטרפות
03/05/2004
נושאים
341
תגובות
391
פתח מעל 150 רכיבות
מעל 20000 ק'מ בגרופי
צירים בפארק איילון-גיחה שנייה 14/7/23
סוף שבוע זה הוקדש להמשך דיווש בדרכים נטושות  בפארק קנדה.
מרחב הבדיקה כלל הפעם מגוון נוסף של מסלולי קרוס קאנטרי במפנה הדרומי והצפוני של הפארק.
שני ממצאים בולטים הפעם היו-
1.
גבעה בודדת  בשטח הפארק (גובה כ330 מעל פני הים).מפסגתה נשקף נוף נהדר לכל רוחות השמיים.
  מהגבעה הזאת שלמרגלותיה מצפון  עובר סינגל אילון,הצלחתי סוף סוף לראות את שרידי המבצר הצלבני וחומתו .
  אין ספור פעמים עברתי למרגלות גבעה זו ומעולם לא חלפה בי המחשבה לטפס עליה. מה שעורר את הטריגר היו רכבי שטח שראיתי על פסגתה לפני מספר שבועות והמריצוני לחפש את הדרך ולהגיע לשם.
זאת עשיתי הפעם.מדובר בציר לא ארוך(כ700 מ') מלא אבנים גדולות וקטנות,תעלות  ובורות .הנ"ל מחייבים רכיבה טכנית קשה ולעיתים הליכה בסגנון סלינו על כתפינו.
בסופו של המאמץ והאתגר הטכני  כשתגיעו לפסגה, תרגישו על יד וקרוב לשמים.
עוד אוסיף כי אלה (שעשו בשכל) ועברו לרכיבה חשמלית יצלחו את העלייה ביתר קלות .
2.
דרכים שמתחילות  כציר רחב ומזמין ופתאומיות מסתיימות בשום מקום.
זו אפשרות שצפויה למי שבודק דרכים נטושות שמסומנות כעבירות במפה וכשבא לשטח –נדה.
מאפייני מסלול-
מרחק-33.5 ק"מ.
מהירות ממוצעת-10.8 קמ"ש.
טיפוס אנכי מצטבר-593 מ'.
זמן רכיבה נטו-כ 3 שעות.
קושי פיזי בעיני –קל
רמה טכנית בעיני-קלה בינונית.
קלוריות-344Kcal.
צריכת בטריה-כ40%.
סיכם אבינועם

הרכיבה חינמית.
הקבוצה תשמח לקלוט גם רוכבי(ות) אופניים רגילים
 
 https://chat.whatsapp.com/DDYRHTaEgRxOrPmHr6cl3 להצטרפות לקבוצת הרכיבה המחושמלת הקישו על 
   
 
  Pהגדולה   הוסף לאות האחרונה את האות    
.
אני רוכב להנאתי אין אני מדריך,ולא מארגן  ו\או מוביל טיולים מוסמך והמצטרפים(ות) בעצם השתתפותם(ן) מצהירים(ות) ) ומסכימים(ות) כי הם עושים זאת על אחריותם הבלעדית ומסירים ממני כל אחריות לנזקי גוף או רכוש ו/או כל אחריות אחרת. בהצטרפות לטיול  כל מצטרף(פת) מאשר(ת) שלא תהיה לו שום תלונה ו/או עילה מכל סוג שהוא ומוותרים(ות) על כל זכות לתביעה  בין בעקיפין ובין במישרין כלפי .
 כמצטרף(ת) הנני מתחייב(ת) לשפות ו/או לפצות (לרבות באמצעות עזבוני) באופן מיידי ועל פי דרישה בכתב אותך או מי מטעמך בשל כל חבות ו/או הוצאה שהוטלה עליהם או על מי מהם בגין, בקשר ו/או תוך כדי כל תביעה שתוגש כנגדם ו/או כנגד מי מהם על-ידי ו/או על ידי מי מטעמי, לרבות אך לא רק עזבוני, שאריי, חברת ביטוח, קרן פנסיה ו/או כל גורם אחר, הנוגעת במישרין או בעקיפין לרכיבה ו/או לנזק שאירע ואו שולם לי ו/או למי מטעמי ע"י צד ג' כלשהו (להלן: "השיפוי").