נושא: E.BIKE-מלטרון ליער הנשיא וחזרה

רד לסוף השרשור
facebook
נכתב ב - 10/06/2023 09:52:20
תאריך הצטרפות
03/05/2004
נושאים
341
תגובות
391
פתח מעל 150 רכיבות
מעל 20000 ק'מ בגרופי
מלטרון ליער הנשיא-9.6.23
לתופעה האקלימית  בדוושי היום אין כינוי יותר מדויק מאשר" מזג האוויר השתגע".
במלים אחרות- חודש יוני  שלנו מתאפיין בעומס חום גבוה ולחות בלתי נסבלת,לא כך היה היום.
אז מה היה לנו-
 שמיים מכוסים בענני גשם שחורים.
 רעמים מחרישי אוזניים.
 פרצי ברקים.
 גשם.
אכן האקלים השתגע.
לשמחתי הטרוף הנ"ל נעלם  תוך  שעה והרכיבה התנהלה כמתוכנן למעט פה ושם שלוליות ובוץ קל.
המסלול-לטרון-מצפה הראל-דרך בורמה-ירידה לתעוז בדרך הררית מצפון לכביש 44-טיפוס ליער הנשיא וחצייתו עד לקצהו המערבי -ירידה לתעוז בדרך לא מוכרת מהר תנופה(ניווט לא קל  אבל מהנה מאוד)-עינות סנסין-נווה שלום-לטרון.
מאפייני מסלול-
מרחק-36.5 ק"מ.
מהירות ממוצעת-10.2 קמ"ש.
טיפוס אנכי מצטבר-663 מ'.
זמן רכיבה נטו-3.34 שעות.
קלוריות-387Kcal.
קושי פיזי וטכני בעיני-קל.
צריכת בטריה-כ50%.
סיכם -אבינועם
 
הרכיבה חינמית.
הקבוצה תשמח לקלוט גם רוכבי(ות) אופניים רגילים
 
 https://chat.whatsapp.com/DDYRHTaEgRxOrPmHr6cl3 להצטרפות לקבוצת הרכיבה המחושמלת הקישו על 
   
 
  Pהגדולה   הוסף לאות האחרונה את האות    
.
אני רוכב להנאתי אין אני מדריך,ולא מארגן  ו\או מוביל טיולים מוסמך והמצטרפים(ות) בעצם השתתפותם(ן) מצהירים(ות) ) ומסכימים(ות) כי הם עושים זאת על אחריותם הבלעדית ומסירים ממני כל אחריות לנזקי גוף או רכוש ו/או כל אחריות אחרת. בהצטרפות לטיול  כל מצטרף(פת) מאשר(ת) שלא תהיה לו שום תלונה ו/או עילה מכל סוג שהוא ומוותרים(ות) על כל זכות לתביעה  בין בעקיפין ובין במישרין כלפי .
 כמצטרף(ת) הנני מתחייב(ת) לשפות ו/או לפצות (לרבות באמצעות עזבוני) באופן מיידי ועל פי דרישה בכתב אותך או מי מטעמך בשל כל חבות ו/או הוצאה שהוטלה עליהם או על מי מהם בגין, בקשר ו/או תוך כדי כל תביעה שתוגש כנגדם ו/או כנגד מי מהם על-ידי ו/או על ידי מי מטעמי, לרבות אך לא רק עזבוני, שאריי, חברת ביטוח, קרן פנסיה ו/או כל גורם אחר, הנוגעת במישרין או בעקיפין לרכיבה ו/או לנזק שאירע ואו שולם לי ו/או למי מטעמי ע"י צד ג' כלשהו (להלן: "השיפוי").