נושא: E.BIKE-מאבן ספיר לחוות הגתות-ציר המעיינות-אבן ספיר

רד לסוף השרשור
facebook
נכתב ב - 03/06/2023 11:42:58
תאריך הצטרפות
03/05/2004
נושאים
341
תגובות
391
פתח מעל 150 רכיבות
מעל 20000 ק'מ בגרופי
 מאבן ספיר לרכס שורק לציר המעיינות וחזרה-2.6.23
ראשית אדגיש כי לתחזיות המטאורולוגים יש להתייחס בערבון מוגבל וזאת למה?
כי הנ"ל ניבאו לשרב כבד בכל הארץ וצלסיוס לוהט שיטפס עד מעל 40  מעלות.
חזאי שמתייחס לעבודתו ברצינות לא מפרסם חיזוי כללי אלא לכל חלק בארץ באופן ספציפי.
הכללה אינה מדוייקת ולרוב מטעה וזה בדיוק מה שאירע במסלולנו .
לא שרב ולא נעליים. המעלות לא עלו מעבר ל23-25 מעלות,השמש הוסתרה ע"י עננים,נשבה רוח מזרחית קלה וקרירה,הלחות הייתה אפסית וכמעט ולא הזענו.
חבל שבעת תכנון המסלול, לקחנו בחשבון את הפחדות החזאי וקיצרנו טווח,הקדמנו את תחילת הרכיבה ל 5 בבוקר,הוספנו יותר נוזלים וקיווינו לחזור הביתה בשלום .
המסלול-
אבן ספיר-עוקף רכס שורק מערב-צומת פישר-עוקף חוות הגתות-עוקף רכס שלמון סינגל ציר המעיינות(בריכות בוזי,תמר ושריג מלאות לגמרי והמים צלולים).
אפיוני הציר-
מרחק-22 ק"מ.
טיפוס אנכי מצטבר-340 מ'.
מהירות ממוצעת-10.3 קמ"ש.
זמן רכיבה נטו-כשעתיים.
קלוריות -220 Kcal.
קושי פיזי וטכני בעיני-קל.
צריכת בטריה כ30%.
השתתפו-2 
שתי הערות לסיכום-
חלק מאותם שמקיימים את מצוות הטבילה במעיינות משאירים את בגדיהם המלוכלכים ליד הבריכות וכך מצאנו שם ציציות,חולצות,תחתונים וגרביים מטונפים-איכס.
בעת תכנון מסלול כדאי להמנע מרכיבה ביערות כשהתחזית כוללת מזג אויר שרבי ורוחות.
הקלעות לשריפה אפשרית אינה מתכון לבריאות ואריכות חיים.
סיכם אבינועם
 
 
הרכיבה חינמית.
הקבוצה תשמח לקלוט גם רוכבי(ות) אופניים רגילים
 
 https://chat.whatsapp.com/DDYRHTaEgRxOrPmHr6cl3 להצטרפות לקבוצת הרכיבה המחושמלת הקישו על 
   
 
  Pהגדולה   הוסף לאות האחרונה את האות    
.
אני רוכב להנאתי אין אני מדריך,ולא מארגן  ו\או מוביל טיולים מוסמך והמצטרפים(ות) בעצם השתתפותם(ן) מצהירים(ות) ) ומסכימים(ות) כי הם עושים זאת על אחריותם הבלעדית ומסירים ממני כל אחריות לנזקי גוף או רכוש ו/או כל אחריות אחרת. בהצטרפות לטיול  כל מצטרף(פת) מאשר(ת) שלא תהיה לו שום תלונה ו/או עילה מכל סוג שהוא ומוותרים(ות) על כל זכות לתביעה  בין בעקיפין ובין במישרין כלפי .
 כמצטרף(ת) הנני מתחייב(ת) לשפות ו/או לפצות (לרבות באמצעות עזבוני) באופן מיידי ועל פי דרישה בכתב אותך או מי מטעמך בשל כל חבות ו/או הוצאה שהוטלה עליהם או על מי מהם בגין, בקשר ו/או תוך כדי כל תביעה שתוגש כנגדם ו/או כנגד מי מהם על-ידי ו/או על ידי מי מטעמי, לרבות אך לא רק עזבוני, שאריי, חברת ביטוח, קרן פנסיה ו/או כל גורם אחר, הנוגעת במישרין או בעקיפין לרכיבה ו/או לנזק שאירע ואו שולם לי ו/או למי מטעמי ע"י צד ג' כלשהו (להלן: "השיפוי").