נושא: E BIKE-בין עין השופט.הזורע ויוקנעם.

רד לסוף השרשור
facebook
נכתב ב - 28/01/2023 11:40:05
תאריך הצטרפות
03/05/2004
נושאים
341
תגובות
391
פתח מעל 150 רכיבות
מעל 20000 ק'מ בגרופי
עין השופט איחוד סנג. כחול+ צהוב 27.1.23
הללוליה של מסלול.
תערובת של שמש אביבית+ נופי יער וגיא מרהיבים+פלגי מים זורמים וכל הטוב הזה צבוע במשטחי רקפות ואודם הכלנית והוסף ולכך סינגלים מצויינים מהודקים ומשולטים וקבלת דיווש מהנה ושווה.
את כל הטוב הזה קבלתי ובשפע בגבעות המיוערות במשולש שבין עין השופט,הזורע ויוקנעם.
רוצו לשם לפני שהירוק הופך לצהוב ויבש.
המסלול –איחוד סינגלי הכחול והצהוב שרצים ביער הנטוע בתוך המשולש הנ"ל.
מאפייני הציר-
מרחק-31.3 ק"מ.
זמן רכיבה נטו-3 שעות.
טיפוס אנכי מצטבר-597 מ'.
קושי פיזי וטכני(בעיני)-קל.
קלוריות-353Kcal.
צריכת בטריה-כ50%.
סיכם-אבינועם.
https://chat.whatsapp.com/DDYRHTaEgRxOrPmHr6cl3 להצטרפות לקבוצת הרכיבה המחושמלת הקישו על 
   
 
  Pהגדולה   הוסף לאות האחרונה את האות    
 
הרכיבה חינמית.
הקבוצה תשמח לקלוט גם רוכבי(ות) אופניים רגילים
.
אני רוכב להנאתי אין אני מדריך,ולא מארגן  ו\או מוביל טיולים מוסמך והמצטרפים(ות) בעצם השתתפותם(ן) מצהירים(ות) ) ומסכימים(ות) כי הם עושים זאת על אחריותם הבלעדית ומסירים ממני כל אחריות לנזקי גוף או רכוש ו/או כל אחריות אחרת. בהצטרפות לטיול  כל מצטרף(פת) מאשר(ת) שלא תהיה לו שום תלונה ו/או עילה מכל סוג שהוא ומוותרים(ות) על כל זכות לתביעה  בין בעקיפין ובין במישרין כלפי .
 כמצטרף(ת) הנני מתחייב(ת) לשפות ו/או לפצות (לרבות באמצעות עזבוני) באופן מיידי ועל פי דרישה בכתב אותך או מי מטעמך בשל כל חבות ו/או הוצאה שהוטלה עליהם או על מי מהם בגין, בקשר ו/או תוך כדי כל תביעה שתוגש כנגדם ו/או כנגד מי מהם על-ידי ו/או על ידי מי מטעמי, לרבות אך לא רק עזבוני, שאריי, חברת ביטוח, קרן פנסיה ו/או כל גורם אחר, הנוגעת במישרין או בעקיפין לרכיבה ו/או לנזק שאירע ואו שולם לי ו/או למי מטעמי ע"י צד ג' כלשהו (להלן: "השיפוי").