נושא: E BIKE-בבן שמן

רד לסוף השרשור
facebook
נכתב ב - 21/01/2023 14:08:38
תאריך הצטרפות
03/05/2004
נושאים
341
תגובות
391
פתח מעל 150 רכיבות
מעל 20000 ק'מ בגרופי
יער בן שמן –מסלול לא מתוכנן-20/1/23
יער בן שמן חרוץ ב3-4 סינגלים רשמיים ומתוחזקים ולצידם עשרות סינגלים פירטים שאחינו האופנוענים פותחים.
לבחירה בפירטים קשורות האפשרויות כדלקמן-
א. השארת רקמות מדממות בשטח .
ב. רמת עוצמת רוח הרפתקנות גבוהה.
ג. כמות I.Q  מתחת לנורמה הממוצעת.

עד כאן ההקדמה ולענייננו-
בעלי אופניים חשמליות מזדכים  ביכולות לטפס ולרדת כמעט כמו אופנועי השטח.
היתרון החשמלי הזה הנחני בבחירת המסלול הנוכחי .
כך רכבתי הפעם על חד שבילים לא מוכרים  וטכניים שמחייבים התגברות על  מדרגות סלעים גבוהות ומשטחי דרדרת תלולים .
לא הייתי אומר שנהניתי שם אבל אתגר ואדרנלין היו בשפע.
המסלול—
בית נחמיה-מחצית מסינגל חדיד,סינגל הרצל בחלקו-סינגלי אופנועים פירטים-ליגד סנטר-מתקן מקורות-מצפה מודיעין-בית נחמיה .
מאפייני מסלול-
מרחק-34.5 ק"מ.
טיפוס אנכי מצטבר- 438 מ'.
 מהירות ממוצעת-11.2 קמ"ש.
קלוריות- Kcal 2983.
קושי פיזי בעיני –קל.
רמה טכנית בעיני-בינונית קלה.
צריכת בטריה-כ30%.
סיכם-אבינועם
 
 https://chat.whatsapp.com/DDYRHtTaEgRxOrPmHr6cl3 להצטרפות לקבוצת הרכיבה המחושמלת הקישו על 
   
 
  Pהגדולה   הוסף לאות האחרונה את האות    
 
הרכיבה חינמית.
הקבוצה תשמח לקלוט גם רוכבי(ות) אופניים רגילים
.
אני רוכב להנאתי אין אני מדריך,ולא מארגן  ו\או מוביל טיולים מוסמך והמצטרפים(ות) בעצם השתתפותם(ן) מצהירים(ות) ) ומסכימים(ות) כי הם עושים זאת על אחריותם הבלעדית ומסירים ממני כל אחריות לנזקי גוף או רכוש ו/או כל אחריות אחרת. בהצטרפות לטיול  כל מצטרף(פת) מאשר(ת) שלא תהיה לו שום תלונה ו/או עילה מכל סוג שהוא ומוותרים(ות) על כל זכות לתביעה  בין בעקיפין ובין במישרין כלפי .
  הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות (לרבות באמצעות עזבוני) באופן מיידי ועל פי דרישה בכתב אותך או מי מטעמך בשל כל חבות ו/או הוצאה שהוטלה עליהם או על מי מהם בגין, בקשר ו/או תוך כדי כל תביעה שתוגש כנגדם ו/או כנגד מי מהם על-ידי ו/או על ידי מי מטעמי, לרבות אך לא רק עזבוני, שאריי, חברת ביטוח, קרן פנסיה ו/או כל גורם אחר, הנוגעת במישרין או בעקיפין לרכיבה ו/או לנזק שאירע ואו שולם לי ו/או למי מטעמי ע"י צד ג' כלשהו (להלן: "השיפוי").