נושא: לא מצליח לשלוח הודעה לממתינים בטיול

רד לסוף השרשור
facebook
XC
נכתב ב - 15/01/2013 15:43:08
תאריך הצטרפות
04/10/2003
נושאים
138
תגובות
1078
מעל 5000 ק'מ בגרופי
מקבל את ההודעה הזו (ניסיתי פיירפוקס ואינטרנט אקספלורר):

===================================

Server Error in '/' Application.


Column 'UID' does not belong to table Table.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.ArgumentException: Column 'UID' does not belong to table Table.

Source Error:


Line 53:    For Each rowUser As DataRow In dataTableUsers.Rows
Line 54:     Dim listParamsIn2 As New List(Of DBParam)
Line 55:     listParamsIn2.Add(New DBParam("inVchPmessageUser", DbType.String, rowUser("UID")))
Line 56:     listParamsIn2.Add(New DBParam("inVchPmessageSubject", DbType.String, "הודעה לחברי הטיול: " & Trim(txtSubjectMsg.Text)))
Line 57:     listParamsIn2.Add(New DBParam("inVchPmessageContent", DbType.String, TextUtils.ProcessEditorContent(txtContentMsg.Text) & "
" & _

Source File: D:\web\Groopy.co.il\tripsendmailwait.aspx.vb    Line: 55

Stack Trace:


[ArgumentException: Column 'UID' does not belong to table Table.]
  System.Data.DataRow.GetDataColumn(String columnName) +1775477
  System.Data.DataRow.get_Item(String columnName) +13
  tripsendmailwait.btnAddMsg_Click(Object sender, EventArgs e) in D:\web\Groopy.co.il\tripsendmailwait.aspx.vb:55
  System.Web.UI.WebControls.LinkButton.OnClick(EventArgs e) +111
  System.Web.UI.WebControls.LinkButton.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +79
  System.Web.UI.WebControls.LinkButton.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10
  System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13
  System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +175
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1565

חיה ותן לחיות.