• Groopy
  • Groopy
  • CaravanZ
  • Groopy
Groopy

amiB

רכיבות שהובלתי

סה"כ טיולים שהובלתי:   727
סה"כ באחוזים מהטיולים שנפתחו:   0.88%
סה"כ מרחק:   24,940
מרחק ממוצע ק"מ לטיול:   34

תוצאות 1-60 מתוך 727

שם הטיולתאריך יוםאזוראופימרחקסוג
סובב באר שבע ארוך... 28/09/2020 06:30 ב הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
50 חינם
סובב באר שבע.. 26/09/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
40 חינם
נחל סכר ..... 25/09/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
36 חינם
דרומה מכאן.... 19/09/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
38 חינם
רימון אלון.... 18/09/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
28 חינם
סינגלי שרשרת. 12/09/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
30 חינם
בארי שוקדה...... 11/09/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
32 חינם
אלון רמון...... 05/09/2020 06:15 ש הר הנגב והערבה Singles
בינוני
28 חינם
סינגלי שרשרת ... 04/09/2020 06:10 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
30 חינם
דרומה מכאן.... 29/08/2020 06:00 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
38 חינם
רימון אלון 28/08/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
28 חינם
סינגלי שרשרת... 25/08/2020 06:30 ג הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
32 חינם
הנגב הדרומי אילתורים.... 22/08/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
40 חינם
רוחמה ברור חיל ודורות..... 21/08/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
32 חינם
רימון אלון 15/08/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
32 חינם
משואה עינב .... 14/08/2020 06:30 ו דרום הר חברון Singles
בינוני
26 חינם
סינגלי שרשרת ..... 08/08/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
32 חינם
רימון אלון 07/08/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
26 חינם
גברעם וחצי 01/08/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
27 חינם
דורות ניר משה רוחמה ברור חיל..... 31/07/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
36 חינם
רימון אלון... 18/07/2020 06:30 ש הר הנגב והערבה Singles
בינוני
28 חינם
סינגלי שרשרת... 17/07/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
32 חינם
רוחמה ברור חיל ודורות..... 10/07/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
36 חינם
סינגל אופקים... 04/07/2020 06:25 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
קל
28 חינם
סינגל סובב מיתר ... 03/07/2020 06:30 ו הר הנגב והערבה Singles
בינוני
28 חינם
רימון אלון... 27/06/2020 06:30 ש הר הנגב והערבה Singles
בינוני
28 חינם
בארי שוקדה... 26/06/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
34 חינם
סינגלי שרשרת 13/06/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
32 חינם
בארי שוקדה 12/06/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
34 חינם
סיננל מיתר... 06/06/2020 06:30 ש דרום הר חברון Singles
בינוני
30 חינם
ניר משה דורות רוחמה... 05/06/2020 07:00 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני-קל
28 חינם
רימון אלון 28/05/2020 06:30 ה הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
32 חינם
סינגלי שרשרת 22/05/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
32 חינם
בארי שוקדה...... 16/05/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
30 חינם
רוחמה ברור חיל ודורות..... 15/05/2020 06:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
29 חינם
אבטיח הללויה...... 08/05/2020 06:45 ו הר הנגב והערבה Singles
בינוני
26 חינם
רימון אלון 02/05/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
25 חינם
סינגלי שרשרת...חזרה לענינים 01/05/2020 07:00 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
28 חינם
סינגלי שרשרת... 17/03/2020 07:30 ג הנגב הצפוני והמערבי Singles
קל
28 חינם
סינגל סובב מיתר... 16/03/2020 06:45 ב הר הנגב והערבה Singles
בינוני
28 חינם
מצדה נווה זוהר..... 14/03/2020 07:30 ש הר הנגב והערבה Singles
בינוני
40 קבוצתי
סינגל מיתר... 10/03/2020 07:00 ג הר הנגב והערבה Singles
בינוני
28 חינם
סינגלי שרשרת לפני הקלפיות.. 02/03/2020 07:15 ב הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
32 חינם
ממצדה לנווה זוהר... 27/02/2020 07:45 ה הר הנגב והערבה Singles
בינוני
36 חינם
יומיים ברחבי הנגב הצפוני... 22/02/2020 07:15 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
64 חינם
דרומה מכאן - סינגלים באזור שדה בוקר.. 08/02/2020 07:30 ש הר הנגב והערבה Singles
בינוני
48 חינם
עבדת הר ערקוב.. 01/02/2020 06:45 ש הר הנגב והערבה Singles
בינוני
40 חינם
מצפה רמון לצוקים ... 04/01/2020 08:00 ש הר הנגב והערבה Singles
בינוני
60 קבוצתי
פותחים שנה עם רוכבי הדרום וקקל באופקים 27/12/2019 07:30 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
קל
28 חינם
סינגלי שרשרת... 21/12/2019 06:45 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
30 חינם
סינגלי שרשרת... 21/12/2019 06:45 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
30 חינם
גברעם כפול מהיר 20/12/2019 06:45 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
28 חינם
סובב באר שבע.. 14/12/2019 06:45 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
32 חינם
רימון אלון 13/12/2019 07:00 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
26 חינם
חוגגים בבארי צפוני ושוקדה... 07/12/2019 07:30 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
36 חינם
סינגלי שרשרת... 06/12/2019 06:45 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
32 חינם
סובב מיתר ועוד... 30/11/2019 06:40 ש הר הנגב והערבה Singles
בינוני
28 חינם
רוחמה ברור חיל ניר משה ודורות..... 29/11/2019 07:00 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
44 חינם
סינגלי שרשרת... 23/11/2019 06:45 ש הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
28 חינם
גברעם כפול מהיר 22/11/2019 07:00 ו הנגב הצפוני והמערבי Singles
בינוני
26 חינם