• Groopy
  • Groopy
  • CaravanZ
  • Groopy
Groopy

דניאל1

רכיבות שהובלתי

סה"כ טיולים שהובלתי:   702
סה"כ באחוזים מהטיולים שנפתחו:   0.85%
סה"כ מרחק:   34,060
מרחק ממוצע ק"מ לטיול:   49

תוצאות 1-60 מתוך 702

שם הטיולתאריך יוםאזוראופימרחקסוג
רכיבת אופניים לאורך נהר האלבה דרזדן - מגדבורג - - צ. גרמניה 02/06/2021 08:00 ד deleted XC
למתקדמים
350 קבוצתי
מסלול יחידני בנחל 26/09/2020 08:00 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
52 קבוצתי
באויר הפתוח הכי בטוח - פותחים שנה 19/09/2020 06:45 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
45 קבוצתי
12.9 שביל בזריחה קפה ביסלח 12/09/2020 07:00 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
35 קבוצתי
שביל חשין דרום 29/08/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
45 קבוצתי
קפה בפארק 22/08/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
59 קבוצתי
חניון תדהר 15/08/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
62 קבוצתי
שביל חשין 08.08.2020 08/08/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
38 קבוצתי
שבילים - 1-8 יום המעשים הטובים 01/08/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
35 קבוצתי
שביל חשין 25/07/2020 06:00 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
45 קבוצתי
שחר עם אופקים חדשים 11/07/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
48 קבוצתי
שביל חשין 04/07/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
45 קבוצתי
רביעייה בשביל חשין 20/06/2020 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני-קל
36 קבוצתי
מסלול הבית 30/05/2020 07:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
35 קבוצתי
שביל ליד נחל 29/05/2020 08:00 ו הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
37 קבוצתי
קפה אורים 23/05/2020 07:10 ש הנגב הצפוני והמערבי רכיבת כביש
קל
75 קבוצתי
רכיבה לוהטת 16/05/2020 07:00 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
35 קבוצתי
חברים במכתש 09/05/2020 07:00 ש הר הנגב והערבה XC
בינוני
55 קבוצתי
באר הלמות 02/05/2020 07:45 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
55 קבוצתי
פרוצדורת יציאה לשביל 30/04/2020 08:30 ה הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
52 קבוצתי
במסגרת 18/04/2020 10:00 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
16 קבוצתי
סיבוב של מאה מטר 13/04/2020 11:00 ב הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
37 קבוצתי
לשדה פתוח 24/03/2020 08:40 ג הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
52 קבוצתי
קפה בסוף מסלול - ביסלח 17/03/2020 08:45 ג הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
35 קבוצתי
קפה בפארק 07/03/2020 07:45 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
40 קבוצתי
רמות מיתר 22/02/2020 09:00 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
40 קבוצתי
ארבעה כלניות בפארק סיירת שקד 15/02/2020 08:00 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
45 קבוצתי
אימון רביעי בשבט 05/02/2020 09:00 ד הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
35 קבוצתי
תדהר 25/01/2020 08:45 ש הנגב הצפוני והמערבי רכיבת כביש
קל
67 קבוצתי
המסילה של שקד 15/01/2020 09:00 ד הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
45 קבוצתי
מיתר 11/01/2020 10:00 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
35 קבוצתי
רמות מיתר 14/12/2019 08:45 ש הנגב הצפוני והמערבי רכיבת כביש
קל
45 קבוצתי
קר בביסל"ח 07/12/2019 08:45 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
35 קבוצתי
תולדות השביל למיתר 30/11/2019 08:15 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
37 קבוצתי
תדהר 23/11/2019 08:15 ש הנגב הצפוני והמערבי רכיבת כביש
קל
62 קבוצתי
רמות בית הגדי בית קמה משמר הנגב ב"ש - רכיבת זכרון לאבא 09/11/2019 07:45 ש הנגב הצפוני והמערבי רכיבת כביש
בינוני
86 קבוצתי
מיתר שבילים 02/11/2019 08:00 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
45 קבוצתי
סיירת שקד 21/10/2019 08:00 ב הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
52 קבוצתי
אנחנו באורים ראו והאזינו 12/10/2019 07:30 ש הנגב הצפוני והמערבי רכיבת כביש
קל
75 קבוצתי
רמות תדהר 05/10/2019 07:30 ש הנגב הצפוני והמערבי רכיבת כביש
קל
62 קבוצתי
מהיר וחגיגי 01/10/2019 07:30 ג הנגב הצפוני והמערבי רכיבת כביש
קל
35 קבוצתי
ניצבים ראשונים רמות מיתר 28/09/2019 07:40 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
37 קבוצתי
רמות מיתר רמות עם קפלאפל 21/09/2019 06:45 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
45 קבוצתי
חולות סכר בשביל חשין 14/09/2019 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני
45 קבוצתי
סיירת קפה בשקד 07/09/2019 06:15 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני-קל
48 קבוצתי
קפה אסלי בנחל גרר 31/08/2019 06:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
65 קבוצתי
רביעי בשוקת 28/08/2019 08:00 ד הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
35 קבוצתי
ממערב לנחל 10/08/2019 06:50 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
37 קבוצתי
4 רוכבים בסובב בש 03/08/2019 07:20 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
37 קבוצתי
קפה מיתר בשוקת 20/07/2019 07:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
35 קבוצתי
המסלול למיתר 13/07/2019 07:45 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני-קל
40 קבוצתי
40 ביולי 06/07/2019 07:45 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
42 קבוצתי
אורים 29/06/2019 07:50 ש הנגב הצפוני והמערבי רכיבת כביש
קל
72 קבוצתי
כרמית 26/06/2019 08:30 ד הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
37 קבוצתי
תדהר 15/06/2019 08:30 ש הנגב הצפוני והמערבי רכיבת כביש
קל
62 קבוצתי
איטליה - מבולזאנו שבהרי הדולומיטים - לוונצייה 31/05/2019 09:00 ו deleted XC
למתקדמים
350 קבוצתי
מהיר ונעים 25/05/2019 07:50 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
30 קבוצתי
שוקת מיתר וקפה 18/05/2019 08:00 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
45 קבוצתי
אימון טרום איטלקי רמות שקד אופקים גילת אשל בש 11/05/2019 07:30 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
בינוני-קל
60 קבוצתי
המסלול לאנדרטת חטיבת יפתח 04/05/2019 07:45 ש הנגב הצפוני והמערבי XC
קל
62 קבוצתי