שרגא

רכיבות שהובלתי

סה"כ טיולים שהובלתי:   667
סה"כ באחוזים מהטיולים שנפתחו:   0.74%
סה"כ מרחק:   22,141
מרחק ממוצע ק"מ לטיול:   33

תוצאות 1-60 מתוך 667