• Groopy
  • Groopy
  • Groopy
  • Groopy
Groopy

אדוה גבע גולדמן

רכיבות שהובלתי

סה"כ טיולים שהובלתי:   4
סה"כ באחוזים מהטיולים שנפתחו:   0.00%
סה"כ מרחק:   80
מרחק ממוצע ק"מ לטיול:   20