yonigo

רכיבות שהובלתי

סה"כ טיולים שהובלתי:   35
סה"כ באחוזים מהטיולים שנפתחו:   0.04%
סה"כ מרחק:   851
מרחק ממוצע ק"מ לטיול:   24

תוצאות 1-35 מתוך 35

שם הטיולתאריך יוםאזוראופימרחקסוג
האדום בקנדה 15/07/2016 16:30 ו ירושלים והסביבה Singles
קל
25 קבוצתי
מסנגלים בבן שמן 08/07/2016 16:30 ו השפלה Singles
בינוני
25 קבוצתי
נווה שלום + סינגל איילון קנדה 01/07/2016 15:15 ו ירושלים והסביבה Singles
בינוני
25 קבוצתי
מסנגלים ב IMBA 24/06/2016 16:00 ו ירושלים והסביבה Singles
בינוני
20 קבוצתי
שישי בצהריים מסנגלים בבן שמן 01/04/2016 15:00 ו השפלה Singles
בינוני
25 קבוצתי
שישי בצהריים מסנגלים בבן שמן 25/03/2016 15:00 ו השפלה Singles
בינוני
25 קבוצתי
שישי בצהריים מסנגלים בבן שמן 18/03/2016 15:00 ו השפלה Singles
בינוני
25 קבוצתי
שישי בצהריים מסנגלים בבן שמן 11/03/2016 15:00 ו השפלה Singles
בינוני
22 קבוצתי
מיקס סינגלים בן שמן 22/03/2014 08:30 ש השפלה Singles
בינוני-קשה
28 קבוצתי
מיקס סינגלים בן שמן 08/03/2014 08:30 ש השפלה Singles
בינוני-קשה
28 קבוצתי
מיקס סינגלים בן שמן 21/02/2014 14:30 ו השפלה Singles
בינוני-קשה
28 קבוצתי
רכיבת כושר עירונית ושבילים סובב פתח תקווה. 18/02/2014 19:30 ג השפלה XC
קל
25 חינם
מיקס סינגלים בן שמן 07/02/2014 14:30 ו השפלה Singles
בינוני-קשה
28 קבוצתי
מיקס סינגלים בן שמן 31/01/2014 14:30 ו השפלה Singles
בינוני-קשה
28 קבוצתי
מיקס סינגלים בן שמן 24/01/2014 14:30 ו השפלה Singles
בינוני-קשה
28 קבוצתי
מיקס סינגלים בן שמן 17/01/2014 14:30 ו השפלה Singles
בינוני-קשה
28 קבוצתי
סינגלים ביער עופר 11/01/2014 07:45 ש הכרמל ורמות מנשה Singles
בינוני
25 חינם
מיקס סינגלים בן שמן 03/01/2014 14:30 ו השפלה Singles
בינוני-קשה
22 קבוצתי
חורשים 21/12/2013 08:30 ש השפלה Singles
בינוני-קשה
30 קבוצתי
רכיבת כושר עירונית ושבילים סובב פתח תקווה. 10/12/2013 19:30 ג השפלה XC
קל
25 חינם
מיקס סינגלים בן שמן 06/12/2013 14:30 ו השפלה Singles
בינוני-קשה
22 קבוצתי
רכיבת כושר עירונית ושבילים סובב פתח תקווה. 03/12/2013 19:30 ג השפלה XC
קל
25 חינם
מיקס סינגלים בן שמן 29/11/2013 14:30 ו השפלה Singles
בינוני-קשה
22 קבוצתי
רכיבת כושר עירונית ושבילים סובב פתח תקווה. 26/11/2013 19:30 ג השפלה XC
קל
25 חינם
רכיבת כושר עירונית ושבילים סובב פתח תקווה. 21/05/2013 19:30 ג השפלה XC
קל
25 חינם
סינגלים בבן שמן אחרי העבודה !!! מבוטל !!!! 03/05/2013 15:30 ו השפלה Singles
בינוני
22 קבוצתי
רכיבת כושר עירונית ושבילים סובב פתח תקווה. 30/04/2013 19:30 ג השפלה XC
קל
25 חינם
סינגלים בבן שמן אחרי העבודה 26/04/2013 15:30 ו השפלה Singles
בינוני
22 קבוצתי
רכיבת כושר עירונית ושבילים סובב פתח תקווה. 23/04/2013 19:30 ג השפלה XC
קל
25 חינם
סינגלים בבן שמן אחרי העבודה 19/04/2013 15:00 ו השפלה Singles
בינוני
22 קבוצתי